Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Wielki Tydzień w 2023

Wielki Tydzień w 2023

Wielki Tydzień w 2023: Obrzędy i Tradycje w Polsce W Polsce Wielki Tydzień w 2023 jest czasem radosnego świętowania, ale też okazją do refleksji i duchowej przemiany. To wyjątkowy okres, który rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej i kończy w Niedzielę Wielkanocną. W tym artykule …